Házirend

TÁJÉKOZTATÓ A MOZILÁTOGATÁSRÓL

 

A jelenleg aktuális 365/2021. (VI.30.) kormányrendelet értelmében a mozivetítések védettségi igazolvány nélkül látogathatók. A maszkviselés a mozi vendégei részére nem kötelező.

 1. A helyfoglalással és/vagy a mozijegy megvásárlásával a mozilátogató tudomásul veszi és elfogadja a jelen házirendben foglaltakat.
 2. Jelen házirend legalább egy példánya a mozi területén bárki által látható helyen kifüggesztésre kerül, illetve az aktuális házirend a www.amhkmozi.hu weboldalon is megtalálható.
 3. Minden, a házirendben nem tárgyalt jogi vonatkozással kapcsolatban a magyarországi törvényeket és a magyarországi hatóságok döntéseit tartjuk irányadónak.
 4. A nem a mozi tulajdonában lévő, vagy nem a mozi által megrendelt médiafelületen közölt műsor helyességéért, vagy nem a mozitól származó bármilyen esetlegesen valótlan, pontatlan vagy téves információk által okozott kellemetlenségért vagy kárért a mozi nem vállal felelősséget.
 5. A mozi összes termében szigorúan tilos a kép- és/vagy hangrögzítő eszközök használata (fényképezőgép, kamera, telefon, diktafon stb.) A moziteremben a filmek képének és hangjának bárminemű rögzítése jogsértő, és büntető – illetve polgári jogi következményeket von maga után! A mozitermen kívül fotó készíthető.
 6. Valamennyi program, design, szöveg, képi elrendezés, illusztráció, hang, videó, film, műalkotás szerzői jog alatt áll, ennek rögzítése, másolása, módosítása a tulajdonos írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos.
 7. A filmekben, előzetesekben és reklámokban elhangzó és látható tartalomért a mozi nem vállal felelősséget, ebből eredő kárt nem térít meg, nem vonható felelősségre semmilyen kárért vagy veszteségért. A feltüntetett kezdési időpont, nem a film kezdési időpontját jelenti, mert a mozi a filmek előtt reklámokat, előzeteseket vetít.
 8. A mozi szolgáltatásait minden látogató saját felelősségére veheti igénybe.
 9. A mozi a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
 10. A műsorváltozásról a mozi legkésőbb a változással érintett előadás kezdetéig ad ki tájékoztatást.
 11. Az előre lefoglalt, és át nem vett jegyeket a mozi 30 perccel az előadás kezdete előtt értékesítheti.
 12. A lefoglalt jegyeket soron kívül kiadni nem áll módunkban.
 13. A pénztárnál pénzt váltani nem áll módunkban.
 14. A pénztártól való távozás után a kiadott, esetlegesen nem megfelelő időpontra, dátumra, filmre kapott jeggyel, a fizetett, vagy visszakapott összegekkel kapcsolatban reklamációt elfogadni nem áll módunkban.
 15. Ajánljuk a programban feltüntetett korhatárjelölések szem előtt tartását, különösen kiskorú nézőink esetében.
 16. Az előadásra csak a mozi büféjében vásárolt termék bevitelére van mód, máshol vásárolt élelmiszert, italt a látogatók nem hozhatnak be magukkal a moziterembe.
 17. Elmaradt előadás illetve törölt (sztornózott) mozijegy esetén a megvásárolt büfé termékek árát nem áll módunkban visszatéríteni.
 18. A látogatók teljes mértékben felelősséget vállalnak az általuk kísért gyermekekért, a gyermekek időbeni tájékoztatásáért a mozi házirendjéről és annak betartásáért.
 19. Belépőjegyet minden látogatónk köteles váltani kortól, foglalkozástól és minden egyéb tényezőtől függetlenül.
 20. Személyes jegyvásárlás esetén legkésőbb a filmkezdés előtt 1 órával váltjuk vissza a jegyet.
 21. Amennyiben az előadás félbe szakad, vagy elmarad (áramszünet, bombariadó, különböző természeti csapások, vis major, stb.), a mozi igyekszik tájékoztatni látogatóit a lehetőségeikről. Ha a mozi más tájékoztatást nem ad, a jogosultak az előadást követő 30 napban, a megszakadt előadásra szóló jegy ellenében tetszőleges – az eredeti jegynek megfelelő típusú – előadáson részt vehetnek. Jogosultak kizárólag azok, akik érvényes mozijeggyel rendelkeznek az érintett előadáson, melyet a Mozi jegypénztárában pecséttel és aláírással láttak el.
 22. Internetes jegyvásárlás esetén kérjük, mindig ellenőrizze az előadás címét, dátumot, az előadás kezdési időpontját. Internetes jegyvásárlás után rendszerünk automatikusan egy visszaigazoló e-mailt küld. Kérjük, ellenőrizze e-mail adatait. Amennyiben eltérést talál, kérjük keresse fel jegypénztárunkat az elérhetőségeinken.
 23. Internetes jegyvásárlás esetén a Néző az elállás jogát a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (2) bekezdés l) pontja alapján nem gyakorolhatja, tekintettel arra, hogy az online jegyvásárlással létrejövő szerződés tárgya szerinti filmvetítés kifejezetten olyan szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányul, mely kizárólag a Néző által kiválasztott és a Mozi, mint Szolgáltató által visszaigazolt, pontosan meghatározott időpontban (teljesítési határidőben) tartandó filmvetítésen való részvételre vonatkozik. Szolgáltató az online jegyvásárlással létrejött szerződés esetén a Néző által kiválasztott és Szolgáltató által visszaigazolt filmvetítés ellenértékét csak abban az esetben téríti vissza, amennyiben az előadás a Szolgáltató érdekkörében megvalósuló okból elmarad. A Szolgáltató a szerződés létrejötte, azaz a „FIZETÉS” gomb megnyomása előtt biztosítja, hogy a megkezdett szerződéses folyamat bármikor és következmények nélkül megszakítható.
 24. Nem áll módunkban felelőséget vállalni arra az esetre, ha a film késéssel kezdődik, és ezáltal a nézőnek többlet költsége keletkezik (például parkolási díj, vagy utazás).
 25. Fenntartjuk a jogot, hogy a nyeremény jegyeket bizonyos előadásokra nem áll módunkban beváltani.
 26. Műsorváltozás, a moziban felmerülő technikai vagy más okok miatt elmaradt vagy félbeszakadt előadás esetén, kizárólag az előadás napján a jegy és – ha igényelt – számla ellenében áll módunkban jegyet visszaváltani.
 27. A mozi nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a filmek késéssel kezdődnek, elmaradnak vagy egyéb technikai hibákból adódó csúszások keletkeznek.
 28. A termekbe kizárólag az adott vetítésre érvényes mozijeggyel, legkorábban az előadás kezdete előtt 20 perccel lehet bemenni.
 29. A mozi magánterület, a mozi fenntartja a jogot, hogy bizonyos személyeket saját belátása szerint a területére ne engedjen be, vagy bármikor onnan kizárhasson.
 30. A mozi területére a közbiztonságra veszélyes és/vagy a többi látogató szórakozását és komfortérzetét zavaró tárgyat bevinni tilos. A mozi fenntartja magának a jogot, hogy adott szituációtól függően döntse el, mely tárgyak tartoznak ebbe a körbe.
 31. A mozi területéről a rendbontó, a többi látogató szórakozását bármilyen módon zavaró (pl. mobiltelefon használata az előadások alatt) látogatókat a mozi személyzetének jogában áll eltávolítani. Ebben az esetben a jegy árát nem köteles a mozi megtéríteni.
 32. A látogatók a mozijegyükön feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen kötelesek helyet foglalni, és jegyüket az előadás végéig megőrizni. Ha valamilyen okból kifolyólag a látogató nem tudja elfoglalni a mozijegyén feltüntetett helyet, akkor kérje a mozi személyzetének segítségét, és kövesse a tőlük kapott eligazítást.
 33. A mozi tulajdonát rongáló, eltulajdonító vagy érvényes jeggyel nem rendelkező személyek ellen a mozi – a kárértéktől függetlenül – rendőrségi feljelentést tesz.
 34. A moziban a vendégek elől elzárt területeken kizárólag a mozi személyzete tartózkodhat, kivéve a menekülési útvonalakat, kizárólag vészhelyzet (pl. tűz) esetén. Illetéktelen behatolók ellen a mozi birtokháborításért és magánterület megsértéséért eljárását indít.
 35. A moziban a Magyarországon hatályos, a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket megsértő látogatókat a mozi személyzete a mozi területéről eltávolítja, ellenük a mozi rendőrségi feljelentést tesz.
 36. A mozi területére bevitt értéktárgyakért a mozi felelősséget nem vállal.
 37. A mozilátogatót egy másik mozilátogató miatt ért bármilyen kárért vagy sérelemért a mozi felelősséget nem vállal.
 38. A mozi területe biztonsági kamerarendszerrel van ellátva, melynek képét a mozi megőrizheti és rögzítheti. Ezen felvételeket a mozi saját tulajdona védelmében, károkozás igazolására felhasználhatja, magánszemélynek kiadni, illetve megmutatni viszont csak hatósági eljárás keretén belül hivatalos szerv felszólításának eleget téve köteles.
 39. A mozi egész területe “D” tűzveszélyességi osztályba tartozik, ezért a mozi egész területén tilos a dohányzás és a nyílt láng használata (kivéve az erre kijelölt helyen). Mozi területére tűzveszélyes anyagot bevinni szigorúan tilos.
 40. Kutyát, illetve egyéb állatot a mozi területére behozni tilos. Kivételt képez a vakvezető kutya.
 41. A moziteremben személyenként csak 1 csomag vihető be, melynek mérete nem haladhatja meg a 25cm x 25cm x 40cm-es méretet. Csomagmegőrzés mozi területén nem vehető igénybe. A csomagot úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedő folyosók szabadon maradjanak.
 42. A moziteremben tilos álarcok és fegyverutánzatok viselése. Továbbá tilos olyan öltözék viselése, amely más nézőkben félelmet kelt.
 43. Javasoljuk, hogy probléma vagy panasz esetén azt azonnal a helyszínen jelezze a mozivezetőnek a mozi személyzet segítségével.